Căn cứ theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 7 năm 2010 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) sẽ triển khai khảo sát các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử. Đây là một khâu quan trọng trong Chương trình xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2012. VECOM đã thông báo về Chương trình và đề nghị các hội viên phối hợp giúp đỡ khảo sát các doanh nghiệp.

Chương trình Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) sẽ tiến hành điều tra, khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Để thay lời cảm ơn và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia điều tra, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) sẽ dành tặng cho mỗi doanh nghiệp một quà tặng nằm trong Gói quà tặng. Gói quà tặng là tập hợp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng được chọn lựa từ chính hội viên VECOM.

Thực hiện Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 7 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử.

Trung tâm Phát triển quốc tế thuộc Đại học Havard đã xây dựng một khung đánh giá sự sẵn sàng về thương mại điện tử nhằm tạo ra một công cụ giúp các nước đang phát triển có thể đánh giá được mức độ sẵn sàng về thương mại điện tử, những qua đó gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử ...

Từ năm 2006, hàng năm Economist Intelligence Unit tiến hành xếp hạng 70 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Từ năm 2007, hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát, đánh giá và xếp hạng Trang thông tin điện tử của các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được sử dụng như một công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam trên 9 lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế dân doanh.

Mặc dù công nghệ thông tin là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm cao của các cơ quan xây dựng chính sách pháp luật, các doanh nghiệp cũng như nhiều tổ chức khác nhưng có sự khác biệt đáng kể trong đánh giá mang tính định lượng đối với thực trạng của lĩnh vực này.

Phân Trang : [1] [2] [3]
Hoạt động Chỉ số TMĐT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế sốĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc