Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên càng về cuối năm càng có dấu hiệu tích cực. Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý sau tăng hơn quý trước, từ mức 4,8% trong quý I lên 6,0% trong quý IV và khu vực dịch vụ có đóng góp lớn nhất cho sự tăng trưởng.

Năm 2013, chỉ có 31% doanh nghiệp cho biết thường xuyên truy cập website của các cơ quan Nhà nước, 56% doanh nghiệp thỉnh thoảng mới truy cập và 13% doanh nghiệp chưa bao giờ truy cập các website này.

Với những nỗ lực từ phía Sở Công Thương Hà Nội, trong hai năm gần đây (2012 - 2013), Thủ đô Hà Nội liên tiếp giữ vị trí thứ 2 so với cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử. Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã trở nên phổ biến, góp phần mở rộng thị trường, giảm thiểu các chi phí. Với phương thức kinh doanh hiện đại, mua sắm trực tuyến tiện lợi, phù hợp với xu thế phát triển, hoạt động thương mại điện tử đã và đang được đông đảo tầng lớp, tổ chức, cá nhân tham gia.

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam – VECOM đã tổ chức Lễ Công bố Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam – EBI 2013. Tham dự Lễ Công bố EBI 2013 có ông Nguyễn Minh Hồng – thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, PGS. TS. Lê Danh Vĩnh – Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương, cùng nhiều đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhiều đơn vị truyền thông.

Năm 2012 là năm đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam. Với sự hỗ trợ của nhiều cá nhân và đơn vị, VECOM đã hoàn thành và công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2012 (EBI 2012). Những thông tin trong Báo cáo đã được các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông sử dụng, góp phần tích cực vào việc thực thi chính sách, pháp luật cũng như triển khai thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. Thông tin về Chỉ số Thương mại điện tử 2012 được đăng tải trên website http://ebi.vecom.vn.

Tại Diễn đàn Thương mại điện tử Việt Nam “Ecombiz 2012”, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2012. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng là ba địa phương dẫn đầu cả nước về thương mại điện tử.

Năm 2012 là năm đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tiến hành hoạt động xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử với mong muốn hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá được tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên phạm vi cả nước cũng như tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015, hàng năm Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử.

Ngày 23/8/2012, lãnh đạo của VECOM và Khoa Thương mại điện tử của Trường Đại học Thương mại (VCU) đã trao đổi về một số hoạt động hợp tác từ nay cho tới cuối năm 2012.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đang triển khai thực hiện chương trình khảo sát các doanh nghiệp để xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam. Đây là một khâu hết sức quan trọng nhằm đánh giá một cách chính xác, đầy đủ về tốc độ phát triển và mức độ ứng dụng Thương mại điện tử của các doanh nghiệp khắp cả nước đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

Phân Trang : [1] [2] [3]
Hoạt động Chỉ số TMĐT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế sốĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc