Năm 2012 là năm đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam. Với sự hỗ trợ của nhiều cá nhân và đơn vị, VECOM đã hoàn thành và công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2012 (EBI 2012). Những thông tin trong Báo cáo đã được các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông sử dụng, góp phần tích cực vào việc thực thi chính sách, pháp luật cũng như triển khai thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. Thông tin về Chỉ số Thương mại điện tử 2012 được đăng tải trên website http://ebi.vecom.vn.

Tại Diễn đàn Thương mại điện tử Việt Nam “Ecombiz 2012”, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2012. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng là ba địa phương dẫn đầu cả nước về thương mại điện tử.

Năm 2012 là năm đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tiến hành hoạt động xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử với mong muốn hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá được tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên phạm vi cả nước cũng như tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015, hàng năm Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử.

Ngày 23/8/2012, lãnh đạo của VECOM và Khoa Thương mại điện tử của Trường Đại học Thương mại (VCU) đã trao đổi về một số hoạt động hợp tác từ nay cho tới cuối năm 2012.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đang triển khai thực hiện chương trình khảo sát các doanh nghiệp để xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam. Đây là một khâu hết sức quan trọng nhằm đánh giá một cách chính xác, đầy đủ về tốc độ phát triển và mức độ ứng dụng Thương mại điện tử của các doanh nghiệp khắp cả nước đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

Căn cứ theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 7 năm 2010 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) sẽ triển khai khảo sát các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử. Đây là một khâu quan trọng trong Chương trình xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2012. VECOM đã thông báo về Chương trình và đề nghị các hội viên phối hợp giúp đỡ khảo sát các doanh nghiệp.

Chương trình Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) sẽ tiến hành điều tra, khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Để thay lời cảm ơn và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia điều tra, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) sẽ dành tặng cho mỗi doanh nghiệp một quà tặng nằm trong Gói quà tặng. Gói quà tặng là tập hợp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng được chọn lựa từ chính hội viên VECOM.

Thực hiện Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 7 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử.

Trung tâm Phát triển quốc tế thuộc Đại học Havard đã xây dựng một khung đánh giá sự sẵn sàng về thương mại điện tử nhằm tạo ra một công cụ giúp các nước đang phát triển có thể đánh giá được mức độ sẵn sàng về thương mại điện tử, những qua đó gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử ...

Phân Trang : [1] [2] [3]
Hoạt động Chỉ số TMĐT
KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
   VECOM trân trọng đề nghị các doanh nghiệp trên cả nước giúp đỡ trả lời Phiếu khảo sát phục vụ việc xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử 2015.
ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TẶNG
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ GÓI QUÀ
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tinĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc