PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 2014
Nhập phiếuPHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

2014
LƯU Ý
1) Doanh nghiệp đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng.
      Dấu radio : chọn MỘT câu trả lời; Dấu check box : có thể chọn NHIỀU câu trả lời.
2) Các doanh nghiệp trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty hoặc là công ty con chỉ cung cấp số liệu của doanh nghiệp mình, không cung cấp số liệu của tập đoàn, tổng công ty hay công ty mẹ.
3) Các thông tin doanh nghiệp cung cấp trong phiếu điều tra chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thống kê, xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2014. VECOM cam kết không tiết lộ thông tin tại Phiếu điều tra này cho bên thứ ba.

Danh sách quà tặng.

Mẫu phiếu khảo sát download tại đây.


ĐƠN VỊ HỖ TRỢ GÓI QUÀ
 
Hoạt động Chỉ số TMĐT
KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
   VECOM trân trọng đề nghị các doanh nghiệp trên cả nước giúp đỡ trả lời Phiếu khảo sát phục vụ việc xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử 2015.
ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TẶNG
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tinĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc