Xếp hạng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Cập nhật ngày : 5/16/2012 1:45:11 AM

Từ năm 2007, hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát, đánh giá và xếp hạng Trang thông tin điện tử của các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, dịch vụ công trực tuyến được kiểm tra, đánh giá trên Website/Portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Website/Portal của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Việc đánh giá về cung cấp dịch vụ công trực tuyến chú trọng tới tính thuận tiện và hiệu quả xử lý.  Các tiêu chí đánh giá việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến bao gồm: số lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến theo từng mức độ 1, 2, 3, 4; tỉ lệ hồ sơ được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến.  Điểm tính cho mỗi dịch vụ công trực tuyến theo từng mức là 1 điểm cho dịch vụ ở mức độ một và mức độ hai, 4 điểm cho dịch vụ ở mức độ ba và 8 điểm cho dịch vụ ở mức độ bốn. Tổng điểm của các dịch vụ công trực tuyến của đơn vị được dùng để phân hạng các Website/Portal về mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến.

 


Hoạt động Chỉ số TMĐT
KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
   VECOM trân trọng đề nghị các doanh nghiệp trên cả nước giúp đỡ trả lời Phiếu khảo sát phục vụ việc xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử 2015.
ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TẶNG
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ GÓI QUÀ
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tinĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc