KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
Step 1


PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

2014

Xem trước danh sách quà tặng tại đây.

Mẫu phiếu khảo sát download tại đây.

Nhập tên doanh nghiệp
Mã số thuế doanh nghiệp
Điện thoại
Email liên hệ

Hình thức tham gia khảo sát:


ĐƠN VỊ HỖ TRỢ GÓI QUÀ
 
Hoạt động Chỉ số TMĐT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế sốĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc