Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT – TT Việt Nam (Vietnam ICT Index)
Cập nhật ngày : 5/16/2012 12:07:29 AM

 Mặc dù công nghệ thông tin là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm cao của các cơ quan xây dựng chính sách pháp luật, các doanh nghiệp cũng như nhiều tổ chức khác nhưng có sự khác biệt đáng kể trong đánh giá mang tính định lượng đối với thực trạng của lĩnh vực này. Liên tiếp từ năm 2006 tới năm 2010, Hội Tin học Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT thực hiện việc thu thập số liệu, phân tích, đánh giá, xây dựng và công bố Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam. Việc công bố Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam hàng năm đã cung cấp một công cụ đơn giản và khá tin cậy để đánh giá tình hình và so sánh được sự phát triển qua các năm.

 
* Đơn vị chỉ đạo: Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT
 
* Đơn vị thực hiện: Hội Tin học Việt Nam
 
* Đối tượng:
Việc xây dựng chỉ số được tiến hành theo bốn khu vực: 1) các bộ ngành; 2) các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; 3) các ngân hàng thương mại; 4) các tổng công ty và tập đoàn kinh tế lớn.
 
* Phương pháp:
VAIP đã xây dựng phương pháp và hệ thống chỉ tiêu cho VN ICT Index, xin ý kiến các bộ ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành về CNTT, thống kê, điều tra.
VAIP đã thiết kế bốn mẫu phiếu điều tra cho bốn nhóm đối tượng. Bảng 1 giới thiệu Phiếu điều tra cho các địa phương.
 
* Triển khai:
Thông thường vào giữa tháng 5 hoặc tháng 6, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT gửi công văn chính thức về việc cung cấp số liệu cho Báo cáo gửi các bộ ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các tỉnh), các ngân hàng thương mại, các tập đoàn và tổng công ty lớn.
Sau khi có công văn trên, VAIP sẽ tổ chức in phiếu điều tra, tài liệu hướng dẫn và gửi cho các đối tượng trong diện điều tra. Ví dụ, năm 2009 VAIP gửi tới 26 bộ ngành, 63 tỉnh, trên 60 ngân hàng thương mại, gần 100 tổng công ty và tập đoàn kinh tế lớn.
Khoảng tháng 7-8, Văn phòng VAIP liên hệ trực tiếp với các đối tượng thuộc diện điều tra để hướng dẫn, đôn đốc việc thu thập và điền phiếu. Thông thường, tỷ lệ các tỉnh gửi phiếu điều tra rất cao (nhiều năm là 100%), tiếp đó là các bộ ngành (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an không thuộc diện điều tra, tỷ lệ này qua các năm thường cao hơn 80%). Tỷ lệ thu thập số liệu từ các ngân hàng thương mại và các tổng công ty, tập đoàn kinh tế lớn không cao. Chẳng hạn, năm 2009 các tỷ lệ tương ứng là 50% và 30%.
Để tránh sai sót và nâng cao độ tin cậy của số liệu, sau khi nhận được phiếu điều tra, VAIP gửi công văn cho các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông, Internet để xin số liệu đối chiếu.
Theo đánh giá của VAIP, chất lượng số liệu của các bộ ngành tốt hơn hẳn so với các tỉnh.
 
* Công bố:
Hàng năm, VAIP thường công bố VN ICT Index tại Hội thảo hợp tác và phát triển CNTT và Tuần lễ Tin học. VAIP cũng công bố toàn bộ chỉ số của các năm trên Trang thông tin điện tử của Hội Tin học (www.vaip.org.vn)
 

Hoạt động Chỉ số TMĐT
KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
   VECOM trân trọng đề nghị các doanh nghiệp trên cả nước giúp đỡ trả lời Phiếu khảo sát phục vụ việc xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử 2015.
ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TẶNG
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ GÓI QUÀ
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tinĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc